Mindfulness voor kinderen

Kinderen en jongeren hebben vaak moeite om hun aandacht ergens bij te houden. Ook kunnen ze last hebben van somberheid, een hoofd vol piekergedachten over schoolprestaties of iets anders, gebrek aan zelfvertrouwen, angst om er niet bij te horen en slaapklachten. In de mindfulness training voor kinderen/ jongeren leren ze ‘surfen’ op de golven die er nu eenmaal zijn in het leven.

Ik werk volgens de methode Eline Snel. De acht- tot tienweekse aandachtstraining (of mindfulnesstraining) is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 19 jaar. Tijdens de training van gemiddeld een uur per week leren kinderen om vanuit een vriendelijke, opmerkzame houding hun aandacht te stabiliseren, te richten en verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld, zonder meteen te hoeven oordelen over wat zij (of anderen) denken, voelen of ervaren. Ze leren omgaan met rust en onrust op momenten dat die er zijn. ‘Lastige gedachten en gevoelens’ te erkennen en niet weg te stoppen, of erdoor meegesleept te worden, maar er simpelweg vriendelijke aandacht aan te geven. En bovenal: ze leren aardig te zijn voor zichzelf en anderen.

Mogelijke effecten van mindfulness bij kinderen/jongeren:

  • concentratie neemt toe, impulsief gedrag neemt af
  • negatieve gedachten en piekeren doven uit
  • ontspanning, rust, en lekker slapen nemen toe
  • angst en depressieve klachten nemen af
  • vriendelijkheid en respect t.o.v. jezelf en anderen nemen toe
  • meer (zelf)vertrouwen
  • minder reactief gedrag op stress of gedrag van anderen